การชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

รับชำระเงินสดหลังติดตั้งเสร็จหน้างาน ลูกค้าสามารถชำระเงินกับช่างที่หน้างานได้เลย หรือ

โอนเงินเข้าบัญชี ตามที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น

** ทางช่างจะออกใบเสร็จรับเงิน และใบรับประกันการติดตั้ง ของทางร้าน เพื่อเป็นหลักฐาน

ออมทรัพย์

100-2-94406-1

บริษัท เอส แอร์ แอนด์ เซอวิส จำกัด

กระแสรายวัน

181-3-09587

บริษัท เอส แอร์ แอนด์ เซอวิส จำกัด