ค่าติดตั้ง

แอร์ 9,000-12,000 BTU ค่าติดตั้ง 2500 บาท (เฉพาะในกรุงเทพ)

 • ค่าติดตั้ง 2500 บาท
  เฉพาะในกรุงเทพ ต่างจังหวัดสอบถามเพิ่มเติม
 • 1
  ฟรี ท่อน้ำยา 4 เมตร
  ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 400 บาท
 • 4
  ฟรีสายไฟ 10 เมตร
  ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
 • 3
  ฟรี เบรคเกอร์
  เบรคเกอร์คุณภาพดี มาตรฐาน มอก.
 • 2
  รางครอบท่อ
  คิดราคา เมตรละ 250 บาท
 • 5
  ขาแขวนแอร์
  ถ้าเพิ่มขาแขวน คิดราคา 500 บาท

แอร์ 15,000 ขึ้นไป ค่าติดตั้ง 3000 บาท (เฉพาะในกรุงเทพ)

 • ค่าติดตั้ง 3000 บาท
  เฉพาะในกรุงเทพ ต่างจังหวัดสอบถามเพิ่มเติม
 • 1
  ฟรี ท่อน้ำยา 4 เมตร
  ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 400 บาท
 • 4
  ฟรีสายไฟ 10 เมตร
  ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
 • 3
  ฟรี เบรคเกอร์
  เบรคเกอร์คุณภาพดี มาตรฐาน มอก.
 • 2
  รางครอบท่อ
  คิดราคา เมตรละ 250 บาท
 • 5
  ขาแขวนแอร์
  ถ้าเพิ่มขาแขวน คิดราคา 500 บาท