แอร์ Carrier รุ่น Inverter รุ่น 42HFE Series ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

42-HFE 10

5

-

9,100 บาท

42-HFE 13

5

-

10,100 บาท

42-HFE 13

5

-

14,800 บาท

42-HFE 13

5

-

25,400 บาท

แอร์ Carrier รุ่น Inverter รุ่น GEMINI ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

42-TEVGB 010

5

8500

9,900 บาท

42-TEVGB 010

5

12000

12,300 บาท

42-TEVGB 010

5

18000

17,800 บาท

ยี่ห้อแอร์