แอร์ central Air รุ่น CFW-AFE ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

CFW-AFE 09

5

9388

8,000 บาท

CFW-AFE 12

5

12161

9,000 บาท

CFW-AFE 18

5

18575

14,300 บาท

CFW-AFE 25

5

24197

19,600 บาท

แอร์ central Air รุ่น CFW-IVG ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

CFW-IVG 09

5

9363

10,900 บาท

CFW-IVG 19

5

12590

11,900 บาท

CFW-IVG 15

5

15580

16,200 บาท

CFW-IVG 18

5

18239

17,500 บาท

CFW-IVG 24

5

24459

23,500 บาท

แอร์ central Air รุ่น CFH-410EFN CFS-410EFN ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

410EFN-13 220V

12750

12,750 บาท

410EFN-13 220V

18560

18,560 บาท

410EFN-18 220V

25817

25,871 บาท

410EFN-25-1 220V

28350

28,352 บาท

410EFN-28-1 220V

30870

30,870 บาท

410EFN-30 220V

33160

33,160 บาท

410EFN-36 220V

36240

36,240 บาท

410EFN-36-1 380V

36295

36,295 บาท

410EFN-40 22V

40900

40,944 บาท

แอร์ central Air รุ่น CFH-EFN, CCS-ECA ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

CFH-EFN515/CCS-ECA515

12750

-

CFH-EFN518/CCS-ECA518

15100

-

CFH-EFN525/CCS-ECA525

18560

-

CFH-EFN530/CCS-ECA5130

25871

-

CFH-EFN533/CCS-ECA533

28352

-

CFH-EFN536/CCS-ECA536

30870

-

CFH-EFN540/CCS-ECA540

33160

-

ยี่ห้อแอร์