แอร์ DAIKIN รุ่น SMASH ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FTM 09 PV2S

9200

10,800 บาท

FTM 13 PV2S

13000

12,900 บาท

FTM 15 PV2S

14400

15,800 บาท

FTM 18 PV2S

18090

20,800 บาท

FTM 24 PV2S

22530

29,800 บาท

FTM 28 PV2S

24500

30,900 บาท

แอร์ DAIKIN รุ่น Sabai Inverter II ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FTKQ09 TV2S

9200

11,800 บาท

FTKQ09 TV2S

12300

13,800 บาท

FTKQ09 TV2S

15000

16,500 บาท

FTKQ09 TV2S

18100

21,500 บาท

FTKQ09 TV2S

20500

31,600 บาท

แอร์ DAIKIN รุ่น Super Smile Inverter II ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FTKC09 TV2S

8500

14,800 บาท

FTKC12 TV2S

11900

17,800 บาท

FTKC15 TV2S

14300

20,800 บาท

FTKC18 TV2S

17700

23,800 บาท

FTKC24 TV2S

20500

34,800 บาท

FTKC28 TV2S

24200

37,800 บาท

แอร์ DAIKIN รุ่น Super Smart Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FTKM09 SV2S

8500

19,500 บาท

FTKM12 SV2S

11900

22,300 บาท

FTKM15 SV2S

14300

26,100 บาท

FTKM18 SV2S

17700

29,300 บาท

FTKM24 SV2S

20500

37,500 บาท

FTKM28 SV2S

24200

41,400 บาท

FTKM33 SV2S

29000

43,100 บาท

แอร์ DAIKIN เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทาง ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FCRN18 FXV1S

8500

21,600 บาท

FCRN24 FXV1S

11900

26,200 บาท

FCRN30 FXV1S

14300

31,500 บาท

FCRN36 FXV1S

17700

35,300 บาท

FCRN42 FXV1S

20500

42,000 บาท

FCRN45 FXV1S

24200

46,600 บาท

แอร์ DAIKIN รุ่น ฝังฝ้า แบบสี่ทิศทาง Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FCNQ13 MV2S (220V)

13600

29,300 บาท

FCNQ18 MV2S (220V)

18000

39,000 บาท

FCNQ24 MV2S (220V)

24000

47,400 บาท

FCNQ30 MV2S (มี2ไฟ220V)

30000

51,800 บาท

FCNQ36 MV2S (มี2ไฟ220V)

36000

56,700 บาท

FCNQ42 MV2S (มีไฟ380V)

42600

63,200 บาท

FCNQ48 MV2S (มีไฟ380V)

48000

64,700 บาท

แอร์ DAIKIN แบบแขวนใต้ฝ้า ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

FHNQ13 MV2S (220V)

13000

17,500 บาท

FHNQ18 MV2S (220V)

18000

22,000 บาท

FHNQ24 NV2S (220V)

24200

29,000 บาท

FHNQ30 MV2S (มี2ไฟ380V)

30000

32,000 บาท

ยี่ห้อแอร์