แอร์ Haier รุ่น Chill Cool TR Series ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

HSU 10 CTR

5

10047

8,500 บาท

HSU 13 CTR

5

12611

9,500 บาท

HSU 18 CTR

5

18218

14,800 บาท

HSU 24 CTR

5

24220

17,800 บาท

แอร์ Haier รุ่น PID DC INVERTER ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

HSU 10 VFB03T

5

9463

10,000 บาท

HSU 13 VFB03T

5

12501

11,500 บาท

HSU 18 VFB03T

5

18343

16,500 บาท

HSU 24 VFB03T

5

25118

19,900 บาท

ยี่ห้อแอร์