แอร์ saijo-denki รุ่น Smart Cool SWG R32 ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

SWG-09

9410

97,780 บาท

SWG-12

12582

10,280 บาท

SWG-18

18258

15,220 บาท

SWG-25

25259

20,280 บาท

แอร์ saijo-denki รุ่น Sure Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

INVERTER SURE-10

-

11,300 บาท

INVERTER SURE-12

-

12,100 บาท

INVERTER SURE-18

-

20,300 บาท

INVERTER SURE-25

-

27,200 บาท

INVERTER SURE-30/220

-

36,900 บาท

INVERTER SURE-30/380

-

39,900 บาท

INVERTER SURE-36/220

-

39,900 บาท

INVERTER SURE-36/380

-

42,900 บาท

แอร์ saijo-denki รุ่น Super Turbo ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

TURBOAPS-09

9071

10,280 บาท

TURBOAPS-12

12572

11,380 บาท

TURBOAPS-18

18258

17,780 บาท

TURBOAPS-25

25259

23,480 บาท

TURBOAPS-30/220

30441

27,480 บาท

TURBOAPS-30/380

36221

29,480 บาท

TURBOAPS-36/220

36221

37,180 บาท

TURBOAPS-36/380

36221

41,180 บาท

TURBOAPS-40/220

40220

41,180 บาท

TURBOAPS-40/380

40200

41,180 บาท

แอร์ saijo-denki รุ่น Grand Hybrid Inverter ประหยัดไฟเบอร์ 5

รุ่น

BTU

ราคา

GRAND HYBRID INVERTER-09

8993

สอบถาม

GRAND HYBRID INVERTER-12

12357

สอบถาม

GRAND HYBRID INVERTER-18

18105

สอบถาม

GRAND HYBRID INVERTER-25

24299

สอบถาม

GRAND HYBRID INVERTER-30

30120

สอบถาม

GRAND HYBRID INVERTER-36

36450

สอบถาม

ยี่ห้อแอร์