แอร์ Sharp รุ่น Inverter รุ่น AH-GX ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

AH/AU-GX

9300

10,500 บาท

AH/AU-GX

12300

11,900 บาท

AH/AU-GX

19300

17,500 บาท

AH/AU-GX

22000

25,400 บาท

แอร์ Sharp รุ่น Inverter รุ่น AH-PGX ประหยัดไฟเบอร์ 5 น้ำยา R32

รุ่น

BTU

ราคาเฉพาะเครื่อง

AH-PCX-10

9300

15,800 บาท

AH-PCX-13

12300

17,200 บาท

AH-PCX-19

19300

26,800 บาท

AH-PCX-25

22000

32,300 บาท

ยี่ห้อแอร์